Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Εκπαίδευση: Σχολείο με προσωπικότητα

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

9 Απριλίου 2017

Αμφιθέατρο
10:00 - 18:30 Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Εκπαίδευση: Σχολείο με προσωπικότητα