Οικονόμου Βασίλης

Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής, Εκπ. Δούκα