Γλυνάτσης Θέμελης

Σκηνοθέτης θεάτρου, Εκπαιδευτικός Deree