Εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ): Αρχείο Γεωργίου Ιωαννίδη – Ζωής Μελά - Ιωαννίδη

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

9 Δεκεμβρίου 2016

Αμφιθέατρο
17:30 - 17:40 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
17:40 - 20:20 Ομιλίες