Δέσποινα Καρακατσάνη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου