Εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ): Αρχείο Γεωργίου Ιωαννίδη – Ζωής Μελά - Ιωαννίδη