Ο Ρόλος της Ψηφιοποίησης των Σχολικών Βιβλίων και των Προγραμμάτων Σπουδών στην Εκπαιδευτική μας Κληρονομιά

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

1 Μαρτίου 2016

Αμφιθέατρο
10:00 - 11:00 Χαιρετισμοί
11:00 - 13:00 Το έργο - Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων
13:00 - 14:00 Οι βιβλιοθήκες - Συνεργαζόμενες με το Έργο