Σταύρος Ζουμπουλάκης

Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος