Βαρυτικά Κύματα: Πλέον μπορούμε να ακούσουμε τη μελωδία του Κόσμου

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

23 Φεβρουαρίου 2016

Αμφιθέατρο
19:00 - 20:35 Βαρυτικά Κύματα: Πλέον μπορούμε να ακούσουμε τη μελωδία του Κόσμου