Στράτος Θεοδοσιου

Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΦ