Πέρα από τα όρια του πλανήτη μας: Ο συναρπαστικός κόσμος του Διαστήματος. Παρουσίαση και συζήτηση για το πρώτο πανεπιστημιακό βιβλίο Διαστημικής Φυσικής στα ελληνικά

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

20 Μαΐου 2024

Αμφιθέατρο
19:00 - 21:00 Πέρα από τα όρια του πλανήτη μας: Ο συναρπαστικός κόσμος του Διαστήματος. Παρουσίαση και συζήτηση για το πρώτο πανεπιστημιακό βιβλίο Διαστημικής Φυσικής στα ελληνικά