Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

8 Μαρτίου 2023

Αμφιθέατρο "Δ.Σαράτσης"
18:00 - 22:00 Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση