Παπατσίρος Βασίλειος

Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κτηνιατρικής