Κατερίνα Κεδράκα

.Αν. Καθηγήτρια, Συντονίστρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Δ.Π.Ο.