Γαβριηλίδου Ζωή

Καθηγήτρια Δ.Π.Ο., επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος "Οριζόντια Δράση Γραφείων Υποστήριξης της Διδασκαλίας & Μάθησης των ΑΕΙ"