Παρουσίαση του τόμου «Το θέατρο στη νεότερη και στη σύγχρονη Κύπρο: Πρακτικά Συνεδρίου»

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

14 Μαρτίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Παρουσίαση του τόμου «Το θέατρο στη νεότερη και στη σύγχρονη Κύπρο: Πρακτικά Συνεδρίου»