Γρηγόρης Ιωαννίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεατρικός κριτικός