Άντρη Χ. Κωνσταντίνου

Θεατρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσία-Λεμεσός