Ναυτικοί: Πρωταγωνιστές στο μέλλον της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

29 Σεπτεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο
19:30 - 21:00 Ναυτικοί: Πρωταγωνιστές στο μέλλον της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας