Μεταξία Ψάλτη

COO της Neda Maritime Agency Co Ltd.