Άρης Κοροπούλης

Director της Astra Shipmanagement Inc.