Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης: Τι πρέπει να αλλάξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

28 Νοεμβρίου 2019

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
18:00 - 18:10 Έναρξη - Εισαγωγή
18:10 - 18:40 Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης: Οι κυριότερες προκλήσεις του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία
18:40 - 20:00 Συζήτηση