Παναγιώτης Καρκατσούλης

Επικεφαλής της μελέτης Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, Εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης, Πρόεδρος - Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών