Εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών και AHEPA HELLAS HJ-40

 

Τιμητική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

23 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 20:30 Εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών και AHEPA HELLAS HJ-40