Αντώνης Διαματάρης

Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού