Εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών και AHEPA HELLAS HJ-40