Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας "20 χρόνια ΕΔΕΤ" [5/11- 6/11]

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο υλικό της εκδήλωσης πατώντας το κουμπί της αντίστοιχης αίθουσας και στην συνέχεια πατώντας στο φιλμ της εκάστοτε συνεδρίας που βρίσκεται δεξιά του Video Player.

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

5 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα «Φάρος»
11:00 - 11:05 Έναρξη - Καλωσόρισμα
11:05 - 11:30 Χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας, και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
11:30 - 11:40 20 Χρόνια ΕΔΕΤ
11:40 - 11:50 ΕΔΕΤ από το παρελθόν στο παρόν
11:50 - 12:00 Παρουσίαση από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12:00 - 12:10 Ζωντανή Διαδικτυακή Σύνδεση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
12:10 - 12:25 Η στρατηγική ΕΔΕΤ για τις ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες
12:25 - 12:45 Το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT και η θέση του ΕΔΕΤ
12:45 - 13:00 Ανακοίνωση Προγράμματος παράλληλων συνεδριών
13:00 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 || Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα
Αίθουσα «ΜAKER SPACE»
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 || Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες
Πύργος Βιβλίων
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Ερευνα

6 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα «Φάρος»
10:00 - 13:00 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 || Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες
13:00 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Έρευνα
16:30 - 17:00 Επίλογος
Πύργος Βιβλίων
10:00 - 12:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 || Υποδομές και Υπηρεσίες στο Cloud
Αίθουσα «ΜAKER SPACE»
10:00 - 12:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Έρευνα
12:30 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 || Ψηφιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Υγεία
Αίθουσα «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2»
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 || Middleware - Υπηρεσίες διαχείρισης ταυτότητας