Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας "20 χρόνια ΕΔΕΤ" [5/11- 6/11]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

5 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα «Φάρος»
11:00 - 11:05 Έναρξη - Καλωσόρισμα
11:05 - 11:30 Χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας, και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
11:30 - 11:40 20 Χρόνια ΕΔΕΤ
11:40 - 11:50 ΕΔΕΤ από το παρελθόν στο παρόν
11:50 - 12:00 Παρουσίαση από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12:00 - 12:10 Ζωντανή Διαδικτυακή Σύνδεση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
12:10 - 12:25 Η στρατηγική ΕΔΕΤ για τις ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες
12:25 - 12:45 Το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT και η θέση του ΕΔΕΤ
12:45 - 13:00 Ανακοίνωση Προγράμματος παράλληλων συνεδριών
13:00 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 || Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα
Αίθουσα «ΜAKER SPACE»
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 || Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες
Πύργος Βιβλίων
14:00 - 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Ερευνα

6 Νοεμβρίου 2018

Αίθουσα «Φάρος»
10:00 - 13:00 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 || Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες
13:00 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Έρευνα
16:30 - 17:00 Επίλογος
Πύργος Βιβλίων
10:00 - 12:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 || Υποδομές και Υπηρεσίες στο Cloud
Αίθουσα «ΜAKER SPACE»
10:00 - 12:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 || Ηλεκτρονικές Υποδομές για την Έρευνα
12:30 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 || Ψηφιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Υγεία
Αίθουσα «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2»
14:00 - 16:20 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 || Middleware - Υπηρεσίες διαχείρισης ταυτότητας