Νεκτάριος Ταβερναράκης

Καθ. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Αντιπρόεδρος του European Research Council. Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.