Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας "20 χρόνια ΕΔΕΤ" [5/11- 6/11]