Επιστημονικό Συμπόσιο : Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα [2/2 - 3/2]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

2 Φεβρουαρίου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:30 Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα - Πρώτη συνεδρία -- Eλληνική Γλώσσα
Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα - Πρώτη συνεδρία -- Γαλλική Γλώσσα

3 Φεβρουαρίου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
10:30 - 13:00 Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα - Δεύτερη συνεδρία -- Eλληνική Γλώσσα
Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα - Δεύτερη συνεδρία -- Γαλλική Γλώσσα