Επιστημονικό Συμπόσιο : Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα [2/2 - 3/2]