Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
10/02/2021
12:00 - 13:30
Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης
11/01/2021
08:00 - 09:00
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
23/12/2020
09:00 - 14:00
Προκλήσεις και Προοπτικές της Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα
14/12/2020
09:00 - 10:30
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ
25/11/2020
09:30 - 15:00
Η βία κατά των Γυναικών: Πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης στην εποχή της πανδημίας
30/10/2020
09:00 - 14:00
Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας
22/10/2020
09:00 - 14:00
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση & τους πολίτες - Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος
07/10/2020
09:15 - 13:30
ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών (myKeplive+gov.gr)
09/07/2020 - 09:00
10/07/2020 - 15:30
ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών (myKeplive+gov.gr) [9/7-10/7]
02/07/2020 - 09:00
03/07/2020 - 16:00
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων & Υποδομών Μετά την Περίοδο της Πανδημίας [2/7 - 3/7]

Σελίδες