Η χρησιμότητα της άχρηστης γνώσης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-10-05 19:00 - 21:00

Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2015-09-30 18:00 - 20:00

2ο Συμπόσιο των Επτά Σοφών στην Κοσμολογία

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-10-02 09:30 - 22:30


Βραδιά του Ερευνητή - 2015

Κέντρο Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
2015-09-25 18:00 - 23:45


Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2015-09-14 09:30 - 2015-09-16 12:30


ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΝ ΑΤ KORAKOU: A CENTENNIAL CELEBRATION OF C.W.BLEGEN’S 1915-1916 EXCAVATIONS

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-09-04 09:00 - 2015-09-05 13:00

Prospects of cell replacement therapy - who decides ?

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2015-07-08 20:00 - 22:00

Σελίδες