Νόσος Πάρκινσον: Προβλήματα και προοπτικές

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-12-16 19:00 - 21:00

Ζωδιακός κύκλος

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-05 19:00 - 21:00
Η χρησιμότητα της άχρηστης γνώσης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-10-05 19:00 - 21:00

Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2015-09-30 18:00 - 20:00

2ο Συμπόσιο των Επτά Σοφών στην Κοσμολογία

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-10-02 09:30 - 22:30


Σελίδες