Ζωή και Πολυπλοκότητα. Η αρχή της ζωής και ο LUCA

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

8 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα "Μωρίς Σαλτιέλ"
19:00 - 21:00 Ζωή και Πολυπλοκότητα. Η αρχή της ζωής και ο LUCA