Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2015-09-30 18:00 - 20:00

How did Democracy Work in Ancient Athens?

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-09-14 16:00 - 17:30

ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΝ ΑΤ KORAKOU: A CENTENNIAL CELEBRATION OF C.W.BLEGEN’S 1915-1916 EXCAVATIONS

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-09-04 09:00 - 2015-09-05 13:00

Roman Peasants: Food, Lives, Landscapes

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-06-17 19:00 - 20:30


The Ottoman Monuments of Athens

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-06-02 19:00 - 20:30

Athens and Attica in Prehistory

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-05-28 09:00 - 2015-05-31 15:30

Ολοκαύτωμα και Εκπαίδευση

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-05-20 19:00 - 21:00

Αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-05-13 19:00 - 21:00

The Mystic Lettrist ‘Abd al-Rahman al-Bistami and the Origins of Ottoman Historical Consciousness

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-05-05 19:00 - 20:30

Σελίδες