Παγκόσμια Ιστορία: μια ανακεφαλαίωση με μουσικές και εικόνες

Κύκλος μαθημάτων

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

6 Ιουνίου 2016

Αίθουσα Banquet
18:00 - 21:30 Παγκόσμια Ιστορία: μια ανακεφαλαίωση με μουσικές και εικόνες