Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
18/10/2022
19:00 - 21:00
Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Γραγουδά ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
05/10/2022
18:55 - 20:00
Τιμητική Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση βιβλίου: «Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Επιλογή 2003-2012»
30/09/2022
08:30 - 17:00
Παραγωγή, Μεταφορά και Αποθήκευση Ενέργειας στην Ελλάδα: Ηλεκτρισμός - Φυσικό Αέριο - Υδρογόνο
20/09/2022
17:00 - 19:30
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ LORD BYRON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
14/06/2022
19:00 - 21:00
Συνεδρία υποδοχής του κ. Philippe C. Schmitter, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών
07/06/2022
18:00 - 18:55
Τελετή υποδοχής του κ. Irad Malkin, Ξένου Εταίρου
31/05/2022
19:00 - 21:00
Τελετή υποδοχής του κ. Αναστάσιου Γερμενή, Αντεπιστέλλοντος μέλους
24/05/2022
18:00 - 19:00
Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή Hans-Joachim Gehrke ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών
18/05/2022
19:00 - 21:00
Συνεδρία υποδοχής του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
17/05/2022
19:00 - 21:00
Tελετή υποδοχής του κου Ανδρέα Τζάκη ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Σελίδες