Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Γεωργίου B. Γιαννάκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

7 Δεκεμβρίου 2022

Αιθουσα Τελετων
17:00 - 18:10 Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Γεωργίου B. Γιαννάκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών