Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Γεωργίου B. Γιαννάκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας