Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Alberto Carpinteri ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

14 Μαρτίου 2023

Αιθουσα Τελετων
19:00 - 21:00 Fracture and Complexity