Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αρκουμάνη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Μαρτίου 2023

Αιθουσα Τελετων
19:00 - 21:00 Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αρκουμάνη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών