Κωνσταντίνος Αρκουμάνης

Ομοότιμος Καθηγητής Μηχανολογίας στα Πανεπιστήμια Imperial College και City του Λονδίνου