Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
29/03/2022
18:00 - 20:00
Γυναίκες σε Τομείς Τεχνολογίας. Σήμερα και στο Μέλλον!
04/05/2022
18:00 - 20:00
Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας: Οι Γυναίκες σε θέσεις Ευθύνης και Ηγεσίας
27/05/2022 - 09:00
29/05/2022 - 12:45
41ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης [27/5 - 29/5]
01/06/2022
19:00 - 21:00
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
04/07/2022
10:30 - 19:00
1η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα fact-checking στην Ελλάδα Αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση: Η συμβολή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
11/09/2022
19:00 - 20:00
Στρογγυλή τράπεζα: Ψηφιακές Ικανότητες για Όλους – Ψηφιακός Πολίτης
12/09/2022 - 16:00
16/09/2022 - 17:00
ΔΕΘ 2022 - 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - 5 εργαστήρια από την ΕΔΥΤΕ και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών [12/9 - 16/9]
13/09/2022
17:00 - 18:00
ΔΕΘ 2022 | Women–In–Tech: Η σημασία της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας | ΕΔΥΤΕ
15/09/2022
17:00 - 18:00
Πρωτοβουλία «3η e-λικία»
19/01/2023
09:30 - 10:30
Εναρκτήρια Εκδήλωση έργου “HellasQCI - Quantum Communication Infrastructure for Greece”

Σελίδες