Γυναίκες σε Τομείς Τεχνολογίας. Σήμερα και στο Μέλλον!

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

29 Μαρτίου 2022

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
18:00 - 20:00 Γυναίκες σε Τομείς Τεχνολογίας. Σήμερα και στο Μέλλον!