Ευγενία Λόκανα

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.