Μ. Συρεγγέλα

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπεύθυνη για το Δημογραφικό και την Οικογένεια