Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
21/04/2021
12:00 - 13:00
Βιοαπορρύπανση των αγροβιομηχανικών αποβλήτων : Το παράδειγμα της βιοδιάσπασης του μυκητοκτόνου thiabendazole
21/04/2021
11:30 - 14:00
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
20/04/2021
10:00 - 13:00
Ορκωμοσία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19/04/2021
10:30 - 14:00
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
19/04/2021 - 10:30
20/04/2021 - 15:00
Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
16/04/2021
09:30 - 11:30
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15/04/2021
12:00 - 14:00
Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Απριλίου 2021
15/04/2021
10:30 - 15:30
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13/04/2021
14:00 - 15:45
Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
12/04/2021
10:30 - 14:30
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σελίδες