ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

12 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
10:30 - 14:30 ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ