Συναντήσεις Επιστήμης: Μαθηματικά και Σύγχρονη Επιστημονική Σκέψη